Peb pab

Element Community Team Team

Peb cov neeg ua haujlwm tau koom siab nrog lawv lub zeem muag, lawv cov ntsiab cai thiab lawv cov kev txiav txim siab tsis txaus ntseeg kom cov tub ntxhais hluas muaj feem ntau ua cov haujlwm qhib rau lawv. Los ntawm peb cov caij nyoog tuaj pab dawb rau peb lub rooj tsavxwm, peb qhia tib lub zeem muag thiab kev nkag siab.

Tab sis ... Peb ua tej yam txawv. Txawm hais tias peb lub zeem muag tsis pom kev yog qhov tseem ceeb tshaj plaws uas koom siab nrog peb, nws kuj yog qhov tseem ceeb tshaj.
Peb kuj pom tau hais tias kev txawj ntse los ntawm txhua haiv neeg thiab cov sectors thiab peb ntseeg tias pab pawg neeg muaj ntau haiv neeg pab peb xa cov kev pabcuam tiag tiag.

 

Mathais Brewer
Tus Thawj Coj / Tus Kws Tsim Kho
Jack Calder
Tus Neeg Saib Xyuas NCS
Christopher Hill
Chief Executive Officer
John Laing
SENCO
Nabeela Mowlana
Tus Lwm Thawj Coj Ncig NCS
John Parkinson
Tus Kws Pab Ua Haujlwm
Rich Ripley
NCS Tus Saib Xyuas
Steph Taylor
Tus Neeg Saib Xyuas NCS
Element Society