Koom nrog Pawg Neeg Element

Koj puas nyiam ua hauj lwm nrog cov tub ntxhais hluas thiab pom lawv ua tiav cov tsis ntseeg? Tom qab ntawd thov mus koom nrog peb pabcuam!

Hauv kev ua haujlwm hauv Element Society koj pab cov hluas ua kom tau zoo, koj yuav ua rau cov tub ntxhais hluas hloov lawv cov zej zog, tsa lawv lub siab xav thiab ua qauv rau lawv cov phooj ywg.

Element Society yog ib qho chaw pabcuam (zauv: 1157932), ib lub tuam txhab raug tso cai los ntawm lav (naj npawb: 08576383) thiab ib tus neeg kawm tiav (UKPRN: 10047367).

Element Society tau cog lus rau kev tiv thaiv cov menyuam yaus thiab cov tub ntxhais hluas.

Element Society yog ib qho chaw ua haujlwm sib npaug zos.

LUB CAIJ NTUJ SIB THAM

Koj puas yog tib neeg tus neeg uas mob siab txog kev txiav txim siab?

Lub neej-hloov NCS kev ua neej tsis muaj peev xwm ua tsis tau txoj haujlwm ntawm peb cov neeg ua haujlwm inspirational.

Koj tuaj yeem ua tau ib feem ntawm cov menyuam yaus uas tsis tau zoo no. Peb cov neeg ua haujlwm caij nyoog yog nyob hauv plawv ntawm NCS, thiab peb zoo siab rau txhiab tus neeg uas txhawb, ua thiab txhawb cov tub ntxhais hluas rau lawv txoj kev taug mus NCS. Kev vam meej ntawm NCS yuav tsis muaj peev xwm tsis muaj qhov kev mob siab thiab kev cog lus ntawm peb cov neeg ua haujlwm NCS cov neeg ua haujlwm.

Yog tias koj xav tau ib qho ntawm cov cwj pwm no thov xa cov ntaub ntawv hauv qab no thiab e-xa daim ntawv thov rau peb tus thawj saib xyuas NCS ntawm richard.r@elementsociety.co.uk

JD - NCS Team Assistant.docx (Autumn)

JD - NCS Team Leader (Autumn)

Daim Ntawv Thov Hauj Lwm

TAG NRHO COV NYIAJ TXHUA YAM

Peb xav ua haujlwm nrog cov tib neeg uas mob siab txog kev txhawb nqa cov hluas kom ua tiav qhov tsis ntseeg.

Tsis muaj cov xov xwm tam sim no.

Element Society